Haarlemse Saxofoonschool-Saxofoon-mainbanner

Disclaimer & privacy

Haarlemse SaxofoonSchool bedrijfsgegevens:

SaxofoonSchool.nl is een onderdeel van het Muziekbedrijf “Musicalive” en is verantwoordelijk voor deze disclaimer & privacyverklaring.

Contactgegevens:

Musicalive
Jeroen Kraaij (Eigenaar) 
Spaarndamseweg 386-0067
2022 EA Haarlem

www.musicalive.nl

KVK-nummer: 3424554
BTW-nummer: NL001377205B82


Disclaimer:

SaxofoonSchool.nl en HaarlemseSaxofoonSchool.nl (hierna SaxofoonSchool.nl) geven je toegang tot de door ons publiceerde informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Wij behouden onszelf het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op de SaxofoonSchool.nl is bedoeld om een indruk te geven wat zij als sportorganisatie aanbieden en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid:

SaxofoonSchool.nl houdt je zo goed mogelijk op de hoogte middels de inhoud van deze website. Met zorg en aandacht actualiseren wij zo vaak mogelijk en vullen aan waar mogelijk. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Alle informatie op deze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Gevolgen van dergelijke fouten kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard en kan er ook geen overeenkomst tot stand komen. Ook voor hyperlinks naar andere websites en/of diensten van derden kan SaxofoonSchool.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden de oor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SaxofoonSchool.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten:

SaxofoonSchool.nl heeft alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website, foto’s & teksten. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van SaxofoonSchool.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Afbeeldingen, beeldmateriaal en auteursrechten:

Afbeeldingen die gebruikt worden op SaxofoonSchool.nl zijn afkomstig van meerdere bronnen:

 • Eigen beheer
 • Openbare beeldbank & Stockfoto’s
 • Adobe Stock
 • Bronnen met toestemming maker
 • YouTube

Ben je van mening dat er een schending van auteursrecht of copyright plaatsvindt op SaxofoonSchool.nl? Neem contact op via ons contactformulier en wij controleren het beeldmateriaal direct en gaan binnen 24 uur tot verwijdering over, mocht de claim terecht zijn.


Privacy:

Persoonsgegevens die wij verwerken:

SaxofoonSchool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Postcode & woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd (geboortedatum)
 • Evt gegevens van ouders bij kinderen onder de 18 jaar.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens verwerken:

SaxofoonSchool verwerkt jouw persoonsgegevens voor het eerste contact voor een saxofoonles. Daarnaast heeft de SaxofoonSchool de verplichting om te controleren of een cursist 21 jaar of ouder is. Onder de 21 jaar heeft de cursist recht op een vermindering van de tarieven met de BTW vrijstelling van 21%. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

SaxofoonSchool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens: gegevens worden gearchiveerd vanwege wettelijke verplichtingen en bewaard voor een periode van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

SaxofoonSchool verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken:

SaxofoonSchool gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SaxofoonSchool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] 

Scroll to Top